•   Niedziela, 28 maja 2023
Leki

Substancja aktywna - czym jest i jak działa?

Niewiele można by było osiągnąć w medycynie czy kosmetyce, gdyby nie substancje aktywne. To właśnie one odpowiadają za uzyskiwanie odpowiednich efektów - nawilżających, odżywczych, albo po prostu leczniczych. Substancje aktywne to substancje czynne, mogące mieć różne pochodzenie, a także prowadzić do różnych efektów. Wszystko zależy od tego, jakiej substancji czynnej się akurat użyje, w jakim celu i jakie jest jej działanie. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest substancja aktywna? 

Substancja aktywna, czynna jest to substancja chemiczna wchodząca w skład leku czy kosmetyku, posiadająca jakieś działanie terapeutyczne. To właśnie takie substancje są najważniejszymi elementami, ponieważ to ich obecność wpływa na wywołanie zmiany w organizmie człowieka. Jeśli chodzi o lekarstwa, dodatek substancji aktywnych ma za zadanie wywołanie farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego efektu. 

Jakie znamy substancje aktywne?

Jeśli ktoś chciałby dotrzeć do spisu wszystkich substancji czynnych, wykorzystywanych do tworzenia lekarstw, powinien zajrzeć do Farmakopei. Jest to zbiór opracowany i wydawany przez Urząd Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Stale wydawane są suplementy do tego zbioru, a także aktualizowane wydania, w miarę jak odkrywane są nowe substancje lecznicze, które można wykorzystać w przemyśle farmaceutycznym. Substancje czynne dzieli się na różne grupy, a żeby mogły zostać użyte w leku, muszą również zostać dogłębnie zbadane. Substancje czynne biologicznie mogą być pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, wirusowego, bakteryjnego, grzybowego, ludzkiego, albo mineralnego. Mogą to być produkty radiofarmaceutyczne, a także syntetyczne, chemiczne. 

Jak działają substancje aktywne?

Substancja czynna zwykle stanowi niewielki ułamek całego składu lekarstwa. W toku badań stwierdzono bowiem jaka jej ilość posiada najlepsze działanie lecznicze, przy jednoczesnym bezpieczeństwie stosowania. Warto mieć na uwadze, że lekarstwa zawierające taką samą substancję czynną niekoniecznie są swoimi zamiennikami. Wiele zależy bowiem od reszty składu, innych substancji aktywnych w leku, zastosowanych dawek, substancji pomocniczych, a także od tego jaka jest postać leku. Może to być przecież równie dobrze tabletka, jak i na przykład maść. Różne grupy substancji czynnych posiadają inne standardy czy to wytwarzania, czy też przechowywania. Wszystko po to, żeby mieć pewność, że ich stosowanie jest bezpieczne i rzeczywiście wpływa pozytywnie na organizm człowieka. 

Zobacz również